Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

littledina
0259 6f5c 390
Reposted fromlaluna laluna vialexxie lexxie
littledina
2971 3d42 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
littledina
9375 b35e 390
Reposted fromsober sober viakoloryzacja koloryzacja
littledina
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
littledina
9364 0432 390
Reposted fromsober sober viakoloryzacja koloryzacja
littledina
3132 0d25 390
Reposted fromjanka89 janka89 vialexxie lexxie
littledina
Reposted fromDennkost Dennkost vialexxie lexxie
littledina
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatoxicsoul toxicsoul
littledina
9133 7b4e 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
littledina
- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
littledina
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
littledina
7669 32b8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
littledina
9106 1915 390
Reposted frombutterbeer butterbeer viazapiski zapiski
littledina
8439 acc6 390
Reposted fromendorfines endorfines vialexxie lexxie
littledina
3834 08fc 390
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
littledina
littledina
littledina
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
littledina
8222 206c 390
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viablackheartgirl blackheartgirl
0919 cc53 390
Reposted fromerial erial viatwiggylaw twiggylaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl