Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2017

9780 1bc8 390
Reposted fromkattrina kattrina viaeternaljourney eternaljourney
littledina
littledina
littledina
Trolltunga, Norway
littledina
6685 c1a7 390
Reposted from10k-saints 10k-saints vialexxie lexxie
littledina
3530 3a1a 390
Reposted fromliczbapi liczbapi vialexxie lexxie
littledina
3342 ba02 390
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie
littledina
4878 6343 390
Reposted fromzrazik zrazik vialexxie lexxie
littledina
3526 a88a 390
Reposted fromTamahl Tamahl vialexxie lexxie
littledina
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
littledina
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
1170 9a92 390

😔

littledina
9608 7fd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamissyseepy missyseepy
littledina
8297 fbfd 390
Reposted fromdailylife dailylife viamissyseepy missyseepy
5923 7042 390

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viamissyseepy missyseepy
littledina
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viayanek yanek
1212 3c1e 390

enjoy-the-manga:

Moomin - episode 18

Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viayanek yanek

October 19 2017

littledina
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl