Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

littledina
7421 74b7 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaatranta atranta
littledina
7647 86ab 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaatranta atranta
littledina
8047 0327 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaatranta atranta
littledina
littledina
1050 a9ae 390
Reposted fromscorpix scorpix viaatranta atranta
littledina
2371 4ac7 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaatranta atranta
littledina
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
littledina
7383 3acd 390
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaatranta atranta
littledina
5102 a17d 390
Reposted fromagridoce agridoce viaatranta atranta
littledina
4910 7fe6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaatranta atranta
littledina
9598 60cb 390
Reposted fromkjuik kjuik viaatranta atranta
littledina
Skup się i powiedz mi, jaki Ona ma kolor oczu?

Banalne prawda?
Pewnie, że wiesz.

A teraz powiedz mi o niej coś więcej.

Gdzie ma pieprzyki? 
Mruży oczy kiedy bierze pierwszy łyk kawy? 
Która czekolada poprawia jej nastrój, w te najtrudniejsze, kobiece dni?
W której koszulce lubi spać? 
A do herbaty, wkłada cytrynę ze skórką czy bez? A może tylko wyciska?

Co wiesz o swojej Kobiecie poza tym, że :
"ciągle się czepia" 
"nie rozumie Twoich pasji" 
"robi awantury z byle powodu"

?

Założę się, że ona wie co Ty najbardziej lubisz jeść na śniadanie, że robiąc Wam poranną kawę, najpierw upija łyk z obydwu kubków, a później Tobie stawia tę smaczniejszą. 
Na pamięć wymieniłaby mi gdzie zostawiasz skarpetki i jakie są Twoje codzienne rytuały.

A Ty Kolego? 
Co dajesz w zamian?

Kobiety to najsilniejsze i najbardziej zaradne istoty jakie znam.

Stary!
One potrafią parkować i malować rzęsy jednocześnie! 
Znają na pamięć wszystkie daty szczepień Waszego dziecka i wiedzą kiedy ma imieniny Twoja stryjeczna ciotka.

Gdyby nie One, już po dwóch dniach ten świat pogrążyłby się w chaosie.

W zamian chcą tylko jednego, zainteresowania.

Ona nie potrzebuje Twoich rad, doskonale poradzi sobie bez Ciebie.

Ona chce wiedzieć, że niezależnie od swojej siły, budzi się przy człowieku, który w chwili jej słabości będzie wiedział jak poprawić jej nastrój.

Który wie, że Ona nienawidzi czekolady z nadzieniem truskawkowym, a kiedy ma okres potrzebuje koca i dużych frytek.
Który dzielnie słucha i zapamiętuje więcej niż trzy ostatnie słowa.

Pewnie powiesz mi, że nie ma już takich Kobiet, które na to zasługują? 
Nie Chłopaku, nie ma ich dla Ciebie.

Każdy ma to na co sobie zapracował, a Kobieta w Twoim domu jest tylko odbiciem Twojego zachowania.

Bo czy gdybyś Ty, miał tyle supermocy co One, to stawałbyś na rzęsach dla takiego Gościa jak Ty?
— "weź mnie. tu i teraz" / facebook.

May 17 2018

littledina
littledina
6401 5f65 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatwiggylaw twiggylaw
littledina
1409 1c14 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaardhund maardhund
littledina
Zajęło mi cztery lata, aby malować jak Rafael, ale uczyłem się całe życie, aby malować jak dziecko.
Pablo Picasso
Reposted fromczinok czinok viamaardhund maardhund
littledina


Glastonbury, England
littledina
6775 0778 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadianazet dianazet
littledina
6759 6e53
Did I win?
Reposted fromkopytq kopytq viadianazet dianazet
littledina
Reposted fromFlau Flau viadianazet dianazet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl