Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

littledina
7980 cc09 390
Reposted fromNekoii Nekoii viakoloryzacja koloryzacja
littledina

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
littledina
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon viakoloryzacja koloryzacja
littledina
3746 466f 390
Reposted frompiehus piehus viakoloryzacja koloryzacja
littledina
2497 3bdb 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatoxicsoul toxicsoul
littledina
9387 31f2 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
littledina
7453 cdc9 390
Reposted fromniente niente vialexxie lexxie
littledina
7324 8e46 390
Reposted fromteijakool teijakool vialexxie lexxie
littledina
0259 6f5c 390
Reposted fromlaluna laluna vialexxie lexxie
littledina
2971 3d42 390
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
littledina
9375 b35e 390
Reposted fromsober sober viakoloryzacja koloryzacja
littledina
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
littledina
9364 0432 390
Reposted fromsober sober viakoloryzacja koloryzacja
littledina
3132 0d25 390
Reposted fromjanka89 janka89 vialexxie lexxie
littledina
Reposted fromDennkost Dennkost vialexxie lexxie
littledina
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatoxicsoul toxicsoul
littledina
9133 7b4e 390
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
littledina
- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
littledina
Jeśli obok Ciebie jest dobra osoba - "dbaj o nią", dobrzy ludzie to nie autobusy, następny nie przyjedzie za 10 minut. 
littledina
7669 32b8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl